dr hab. Grzegorz Zackiewicz

 

zdjęcie

Data uzyskania stopnia naukowego:

magister - 1996 rok, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku

doktor - 2002 rok, Uniwersytet w Białymstoku

Zainteresowania badawcze:

Stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w.

Historia myśli politycznej XIX-XX w.

Przemoc polityczna w XIX i XX w.

Współczesne ustroje polityczne.

Dane kontaktowe:

Nr telefonu: 085 745 74 48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Najważniejsze publikacje:

Lista wszystkich publikacji - wejdź

 • Kazimierz Zakrzewski (1900-1941). Historyk, ideolog, działacz społeczny i polityczny, „Studia Podlaskie” 2007/2008, t. XVII, s. 101-129.
 • Państwo radzieckie w myśli politycznej obozu narodowego w latach 1918-1939, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-ludzie-działalność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 143-158.
 • Polscy syndykaliści wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1939, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. IV, red. K. Pilarczyk, Kraków 2008, s. 227-243.
 • Polskie środowiska polityczne wobec pacyfikacji Małopolski Wschodniej jesienią 1930 roku, [w:] Z dziejów regionów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., red. M. Stolarczyk, J. Kuzicki, P. Grata, Rzeszów 2008, s. 246-261.
 • Przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików w ocenach historiografii polskiej lat 1989-2006, [w:] Dziedzictwo komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Białystok 2008, s. 15-36.
 • Recepcja pism Georgesa Sorela w myśli Romana Dmowskiego i innych liderów obozu narodowego (do 1939 roku), [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, red. M. Białokur, M. Patelski, A. Szczepaniak, Toruń 2008, s. 395-407.
 • Syndykalizm – ruch i doktryna przed I wojną światową, „Białostockie Teki Historyczne” 2008, t. VI, s. 113-134.
 • Idea odbudowy niepodległego państwa jako monarchii w polskiej debacie politycznej po 5 listopada 1916 roku, [w:] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914-1918, red. D. Grinberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2007, s. 294-314.
 • Role społeczne inteligencji w koncepcjach polskich syndykalistów w I połowie XX wieku, [w:] Środowiska inteligenckie Suwalszczyzny oraz ziem ościennych w okresie zaborowym i II Rzeczypospolitej. Studia i artykuły, red. M. Dajnowicz, A. Matusiewicz, K. Skłodowski, Suwałki-Białystok 2007, s. 39-49.
 • Seweryn Wysłouch o problemie kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, [w:] Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, red. W. Śleszyński, Białystok 2007, s. 235-242.
 • Z dziejów syndykalizmu polskiego: geneza i działalność Generalnej Federacji Pracy (1928-1931), „Dzieje Najnowsze” 2007, z. 1, s. 25-39.
pełna lista publikacji - wejdź
Friday the 29th. www.qualityjoomlatemplates.com; webmaster: gprzezdziecki@gmail.com; author's website:bartoszstupkiewicz@wp.pl